• Qúy khách hàng thanh toán vào tài khoản cá nhân dưới đây:
  • Ngân Hàng BIDV
  • CTK : HKD Nước Hoa Niperfume
  • STK : 8822230046 
  • Chi Nhánh : Bùi Thị Xuân