NIPERFUME

Hướng dẫn thanh toán - Fundiin - Mua Trước Trả Sau miễn phí

Thứ Năm, 06/10/2022
Nguyễn Chí Tâm

Khách hàng chọn các kỳ mong muốn thanh toán và tiến hành thanh toán theo hướng dẫn

Chuyển khoản: lưu ý chọn chuyển 24/7 và ghi đúng nội dung chuyển khoản để được ghi nhận thành công ngay lập tức.  

Thẻ ATM/Visa/Master: sẽ được chuyển đến trang của Cổng thanh toán đối tác, KH nhập thông tin thẻ, nhập OTP (nếu có) để hoàn thành. 

Viết bình luận của bạn
Danh mục