NIPERFUME

Những câu hỏi thường gặp khi mua Trả Sau 0% qua Fundiin

Thứ Năm, 06/10/2022
Nguyễn Chí Tâm

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tại sao một số đơn hàng có kỳ 1 cao hơn kỳ 2 và 3?

Trả lời: Thông qua máy, Fundiin tự động duyệt một hạn mức có thể hỗ trợ khác nhau cho từng khách hàng. Trong một số trường hợp giá trị đơn hàng cao hơn hạn mức mà Fundiin có thể hỗ trợ, số tiền phải thanh toán kỳ 1 có thể cao hơn kỳ 2 và 3.

2. Câu hỏi: Thanh toán tại quầy nghĩa là gì?

Trả lời: Thanh toán tại quầy nghĩa là thanh toán trực tiếp cho Shop thay vì Fundiin. Các hình thức thanh toán tại quầy có thể là tiền mặt, cà thẻ tại quầy, hay chuyển khoản trực tiếp cho Shop. Hiện tại thanh toán tại quầy chỉ áp dụng cho kỳ thanh toán đầu tiên.

3. Câu hỏi: Khách hàng có thể mua bao nhiêu đơn hàng?

Trả lời: Đối với đơn hàng đầu tiên tại Fundiin, khách hàng phải thanh toán hết toàn bộ kỳ 2 thì mới được mua tiếp đơn hàng mới. Kể từ đơn hàng thứ 2 trở đi, khách hàng có thể mua cùng lúc nhiều đơn hàng miễn là trong hạn mức Fundiin hỗ trợ.

4. Câu hỏi: Fundiin có nhắc khách hàng trước khi đến hạn?

Trả lời: Trước khi đến hạn 5 ngày, Fundiin sẽ gọi cho khách hàng để hưởng dẫn cách thanh toán cũng như nhắc để khách hàng thanh toán đúng hạn.

5. Câu hỏi: Nếu khách hàng thanh toán trễ hạn thì có phạt không?

Trả lời: Trường hợp thanh toán quá hạn, Fundiin sẽ tính phí phạt ở mức 0.6% giá trị đơn hàng cho mỗi kỳ và mỗi tuần muộn. Tuy nhiên, tổng phí phạt sẽ được giới hạn không quá 25% giá trị đơn hàng trong mọi trường hợp. 

6. Đối với khách hàng chưa thanh toán kỳ 2 của đơn hàng FUNDIIN đầu tiên

Khách hàng cần phải thanh toán kỳ 2 của đơn hàng FUNDIIN đầu tiên mới có thể mua đơn hàng thứ 2. Trường hợp, khách hàng mua trả sau đơn hàng đầu tiên, khi khách hàng nhấn vào Link thanh toán được gọi qua hệ thống FUNDIIN sẽ phản hồi như sau:
ĐƠN HÀNG CHƯA THỂ THANH TOÁN. Bạn cần thanh toán kỳ 2 của đơn hàng đầu tiên để có thể mua sắm trả sau nhiều đơn hàng cùng lúc. Xin cảm ơn!

Viết bình luận của bạn
Danh mục